За Джудо

Какво е джудо ?

Джудото е Бойно изкуство и система за физическо възпитание. Създадено в Япония от проф.Джигоро Кано на базата на джу – джуцу техники, като ги прави по-безопасни за тялото и ги подчиниява на принципа за най-ефикасното използване на менталната и физическа сила.

През 1964г джудото влиза в програмата на Олимпийските игри и бързо набира популярност. Така става спорт и бойно изкуство едновременно, което му дава възможност да ползва привилегиите на спортните министерства и олимпийски комитети на всяка страна и същевременно да има за основа източната мъдрост заложена във философията и етикета на бойните изкуства. В момента джудото е един от най-популярните спортове в Европа. В Англия пристижният университет Кембридж има клуб по джудо. В Холандия джудо е включено в учебната прогрома на средните училища и първият олимпийски шампион европеец е холандец. Във Франция е вторият по популярност спорт след футбола и има регистрирани в различните възрасти общо над 800 хиляди състезатели. Русия инвестира милиони евро в джудо, компании като Газпром и СДС (Сибириен Бизнес Юнион) са спонсори на световната федерация по джудо и да не забравяме най – известния джудист в света – Владимир Путин. В Германия джудото има първенство организирано като футболната лига. Така можем да изброим всички страни в Европа включително и Република Косово, която има своята световна шампионка. На всяко голямо състезание конкуренцията е огромна, но въпреки това, поради характера и организацията на джудо всяка страна може да намери място сред най–добрите. Причината джудото да е толкова развито и да е намерило място в обществата както на развитите, така и на развиващите се страни е не само влизането му в олимпйската програма , а по скоро философията и етикета на бойно изкуство и качествата му като система за физическо възпитание който карат милиони хора да го практикуват.

Как се практикува джудо?

Като система за физическо възпитание джудото има две основни практики – ката и рандори.Ката се практикува като форма и е система от предварително уточнени движения ,спомагащи да се усвоят основите на нападение и отбрана. Освен захватите и хвърлянията практикувани в рандори, ката включва и различни удари с ръце и крака. Ударите присъстват в ката, защото само там всички действия са предварително уточнени от партньорите и всеки знае какво ще прави другият. Рандори означава свободна практика. Партньорите се разпределят по двойки и се съревновават по между си като в реално състезание.Те могат да се хвърлят, удържат, да прилагат душене или ключове на ставите , но нямат право на удари и техники, които биха използвали в истинска схватка. Основното условие в рандори е партньорите да внимават да не се наранят и да спазват етикета на джудо, чието спазване е задължително ако човек иска да извлече максимална полза от този метод на обучение. Ако целта е овладяване на техники за атака и отбрана, концентрирането върху правилното изпълнение на техниките е достатъчно. Наред с това рондори е физическо натоварване, което включва всички части на тялото и за разлика от видовете гимнастика движенията в тази практика са целенасочени и се изпълняват с въодушевление. Ката и рандори са форми освен на физическо, така и на психическо обучение , но от двете по- ефективната е рандори. В рандори човек трябва да търси и открива слабостите на опонента, да бъде готов да атакува с всичките си налични сили в момента, в който му се отдаде такава възможност, без обаче да нарушава правилата на джудо.

Ползите от джудо.

Практикуването на рандори прави учениците добросъвестни, искрени, внимателни, предпазливи и търпеливи. Същевременно ги учи да оценяват ситуацията, бързо да вземат решения и да действат незабавно независимо дали става въпрос за атака или защита. В рандори няма място за колебание. По време на рандори човек никога не знае каква техника ще приложи опонентът, така че трябва непрекъснато да е нащрек.Тази бдителност се превръща в втора природа на практикуващия. Човек става уравновесен и добива увереност в способностите, защото осъзнава, че може да се справи във всяка ситуация. Вниманието, наблюдението и въображението се засилват а възможностите за обмисляне и преценка се разширяват по естествен начин. Всичко това може да бъде полезно освен в залата, така и в ежедневният живот. Да се практикува рандори означава да се изследват комплексните психо-физически връзки между противниците.От това изследване могат да се извлекат стотици ценни уроци. В рандори ние се учим да прилагаме принципа на максималната ефективност дори когато сме в състояние лесно да надвием противника със сила.Наистина много по-впечатляващо е да победиш опонента с правилно изпълнена техника отколкото с груба физическа сила.Този урок е не по-малко приложим в ежедневния живот.Учениците осъзнават, че убеждаването подкрепено от здрава логика е по-ефикасно от принудата. Друг принцип на рандори е да се прилага само необходимото количество сила. Никога прекалено много или пък твърде малко.Всички ние познаваме хора, които не са успели да осъществят това, което са си поставили за цел да направят , защото не са преценили правилно необходимите за целта усилия. В едната крайност са тези, които не успяват да стигнат до набелязаната точка, а в другата – онези които не знаят кога да спрат. Това са само няколко примера за ползите, които рандори може да донесе при интелектуално обучение на младите умове.