SJC Cup & Camp 2019

 

 

 

 

INTERNATIONAL JUDO TOURNAMENT

FOR CHILDREN AND YOUTH

04–05 MAY 2019
Bulgaria

And CAMP

06–08 MAY 2019
Bulgaria

 

Dear Sportfriends,

Shun Judo Club cordially invites you to participate in our International Judo Tournament for children and youth. All participating clubs will receive more information at least one week before the tournament starts. This will include the timing of the weigh-ins and the times of the matches.

 

 

Schedule of the tournament

04 – 05 May 2019 (Saturday and Sunday)

On both days the competition will begin at 10:00 o’clock. All matches will be judged according to the IJF regulations, but with the next exceptions. Judo gi: The white judo gi for the competitiors is mandatory! The right to wear blue judo gi have only the second called out competitior on the tatami. The organizers will provide white and red belts for each match.

 

Schedule of the camp

06 – 08 May 2019 (Monday – Wednesday)

 

Download:

Schedule of the Tournament & Camp

Form to participate in the tournament

Form to participate in the tournament Sample

Accommodation

 

 

 

 

For more information, please contact with

 

 

Shun Judo Club

Tournament managers and registration:

 

Svilen Skerlev

mob. +359 897 973 966

sskerlev@shunjudo.com

 

Marko Novkov

mob. +359 876 160 165

mnovkov@shunjudo.com

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ДЖУДО

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

4–5 МАЙ 2019
България

И ЛАГЕР

6–8 МАЙ 2019
България

 

Уважаеми спортисти и треньори,

Shun Judo Club Ви кани да участвате в нашия Международен турнир по джудо за деца и юноши. Всички участващи клубове ще получат повече информация най-късно седмица преди турнира. Това ще включва времето на претеглянията и времето на мачовете.

 

 

Програма на турнира

4-5 май 2019 (събота и неделя)

И в двата дни състезанието ще започне в 10:00 часа. Всички срещи ще бъдат съдийствани съгласно IJF регламента, но със следните изключения: Бялото кимоно за състезателите е задължително! Правото да носи синьо кимоно има само втория извикан на татамито. Организаторите ще осигурят червени и бели колани за състезателите на всяко татами. Правилата на турнира може да видите в неговата брошура, която може да свалите с дадения по-долу линк.

 

Програма на лагера

6-8 май 2019 (понеделник – сряда)

 

Материали за сваляне:

Брошура на турнира и на лагера

Заявка за участие в турнира

Заявка за участие в турнира – пример за попълване

Настаняване

 

 

 

 

За повече информация може да се обръщате на следните контакти:

 

 

Shun Judo Club

Мениджъри на турнира и Регистрация:

 

Свилен Скерлев

моб. +359 897 973 966

sskerlev@shunjudo.com

 

Марко Новков

моб. +359 876 160 165

mnovkov@shunjudo.com