BG | EN | RU |
Софарма Продукти

Софарма Продукти

www.tabex.bg
„Софарма” АД е един от водещите
фармацевтични производители в България, известен със създаването
на висококачествени лекарствени...

повече

 
Софарма Акценти

Софарма Акценти

Новини
Годишни отчети
Ресурсна галерия

Рекламни кампании

Библиотека


pointer повече 
Софарма Производство

Софарма Производство

Високотехнологичният процес по
създаването и производството на лекарствени средства е лицензиран спрямо изискванията на Добрата Производствена Практика...

pointer повече

 
Софарма Инвеститори

Софарма Инвеститори

Ценните книжа на дружеството се
търгуват на официален сегмент на „БФБ-София” АД. Акциите на „Софарма” АД са включени в: BG40, SOFIX и BGTR...

pointer повече

 
Социална Отговорност

Социална отговорност

Отношението на съпричастност
към проблемите на българското
oбщество изразяваме чрез участие
в редица социални инициативи от
различен характер.

pointer повече

 
Фото галерия

Фото галерия

Животът е хубав, когато сме здрави
Традиция в модерното производство, европейски стандарти за качество на продукцията.


pointer повече