1/13

Спорт за
високи постижения

Джудо е повече от спорт ние сме повече от клуб!

Ползи от заниманията:

 

• Дългосрочни програми за обучение

• Успешни спортисти на всички възрасти 

• Международно ниво състезатели 

• Олимпийско ниво състезатели

График3.jpg